1. Общи условия

а) Вилно селище Овиначе е хотелски уебсайт, разработен на български и английски език.
б) Всеки потребител на /ovinache.eu/ е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уебсайта.
в) Създателите, собствениците и сътрудниците на /ovinache.eu/ не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта. Собствениците на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.
г) Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в /ovinache.eu/ .
д) Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от /ovinache.eu/ без изрично писмено позволение от представители на семеен хотел Калина.
е) Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на /ovinache.eu/ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2. Условия за резервации

Резервацията е валидна, когато:
a) Потребителят попълни резервационната форма в уебсайта или се свърже с хотела по телефон.
б) Хотелът изпраща потвърждение или отказ на получената резервация до края на работния ден.

3. Отказ и дублиране на резервация:

а) При отказ на резервация от страна на клиента до 3 дни от пристигането, хотелът възстановява цялата предварително внесена сума на клиента.
б) Ако клиентът не пристигне в хотела или откаже резервацията по-малко от 3 дни от пристигането, хотелът не възстановява внесената сума на клиента за настаняване.
в) Срокът за отказ не важи за периоди на празнични и официални почивни дни. За тези периоди важат сроковете, посочени в съответната оферта за съответния период.
г) В случай на дублирани стаи по вина на хотела, същият ще предостави на клиента стая в друг хотел в Банско.

4. Заключителни:

а) Получената информация за всеки клиент няма да бъде предоставяна на трети лица с рекламна или друга цел.
б) Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на хотела и сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в /ovinache.eu/.
в) Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.